Nieuwe leden

Als je graag eens zou willen proberen hoe het is om bij De Heksenketel te zingen, dan kun je je via de mail opgeven voor het bijwonen van een repetitie.

Op de repetitieavond is er gelegenheid kennis te maken met de koorleden en de dirigent/pianiste. Zo kan je alvast de sfeer proeven. In de pauze van de eerste repetitieavond doet de dirigent met de nieuwe leden een stemtest. Dit is om vast te stellen welke stemsoort je hebt (sopraan, mezzosopraan of alt).

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur bij het COC Cafe van COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 te Den Haag. Het COC komt  op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Je hoeft niet tot deze doelgroep te behoren om bij ons te komen zingen. Onze leden hebben op dit gebied respect voor elkaar en dat stellen we van aspirant-leden ook op prijs.

We zouden het leuk vinden je te mogen verwelkomen op een van onze repetities!

We zijn aangesloten bij de Ooievaarspas, dus je krijgt korting op de contributie.

Wat verwachten wij van onze leden

Je hoeft geen noten te kunnen lezen en je hoeft geen geweldige soliste te zijn. Wat wij wel verwachten is, dat je in principe bij alle repetities aanwezig bent. Natuurlijk kan het gebeuren dat je een keer niet op een repetitie kunt komen, in dat geval verwachten we dat je je vantevoren afmeldt.

We geven ongeveer vier tot zes optredens per jaar. In principe streven we er naar dat bij elk optreden het hele koor meedoet. Als je veel repetities voorafgaand aan een optreden gemist hebt, overlegt de dirigent met je of je wel of niet mee kan doen.